Tjenestene Oslo Idrettssenter leverer til bedrifter har som mål å øke trivsel og samhold. Gjennom felles trening i grupper vil vi bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og øke produktivitet.

OIS har gjennom snart 10 år trent idrettsutøvere og aktive. Vi har lang erfaring med individuell trening i gruppe. På OIS jobber treningsfysiologer, ernæringsfysiologer og fysioterapeut i tverrfaglige team for å gi våre kunder den mest skreddersydde og beste tjenesten.

Når man jobber med idrett må man alltid være resultatorientert, vi ønsker nå å ta vår filosofi og tilby den samme høye kvaliteten til næringslivet.

Bedriftene vi inngår samarbeid med skal oppnå målbar effekt.